Afgesloten
2015

Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ): genereren nationaal representatieve zorggegevens paramedische zorg, 2012-2015

Duur: feb 2008 - dec 2015

Achtergrond
Er bestaat behoefte aan een continue stroom van zorginhoudelijke gegevens van de paramedische zorgverlening.

Doel
Het verhogen van de transparantie van geleverde zorg van fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar & Mensendieck en diëtisten.

Methode
LiPZ is een landelijk representatief geautomatiseerd registratienetwerk van extramuraal werkzame reguliere fysiotherapeuten (84), oefentherapeuten Cesar (24), oefentherapeuten Mensendieck (21) en diëtisten (22) waarin continu zorggerelateerde gegevens worden verzameld. Therapeuten maken gebruik van de speciaal voor het LiPZ-project vervaardigde LiPZ-module welke is ingebouwd in de reguliere software-pakketten waarmee wordt gedeclareerd.

Resultaat
Het LiPZ-netwerk is van belang voor individuele beroepsbeoefenaren, beroepsverenigingen en beleidsmakers. Individuele beroepsbeoefenaren kunnen hun eigen handelen spiegelen aan de hand van LiPZ-gegevens. Beroepsverenigingen en beleidsmakers kunnen de gegevens gebruiken om het beleid in de komende jaren af te stemmen. Het continue karakter van LiPZ maakt het bovendien mogelijk om trendmatige veranderingen in de geboden zorg waar te nemen. Tot slot biedt LiPZ de mogelijkheid om onderdelen van de kwaliteit van het handelen te toetsen.

Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS