Publicatie

Publicatie datum

Directe toegang fysiotherapie: de keus is aan de patiënt.

Leemrijse, C.J., Swinkels, I.C.S., Pisters, M.F., Bakker, D. de, Veenhof, C. Directe toegang fysiotherapie: de keus is aan de patiënt. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie: 2008, 118(3), p. 62-67.
Download de PDF
Met klachten die mensen al eerder hebben gehad, gaan ze direct naar de fysiotherapeut. Bij klachten die ze minder goed kunnen beoordelen, kiezen veel mensen voor de brede blik van de huisarts, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie.

Sportblessure
Een groot deel van de mensen waardeert en gebruikt de keuzevrijheid om direct naar de fysiotherapeut te gaan zonder eerst de huisarts te raadplegen. Tegelijk is er ook een grote groep mensen die liever eerst een diagnose krijgt van de huisarts. De belangrijkste redenen om zonder tussenkomst van de huisarts naar de fysiotherapeut te gaan, zijn bekendheid met de klacht of een eerdere goede ervaring met de fysiotherapeut. NIVEL-onderzoeker Chantal Leemrijse: “Je kan je voorstellen dat mensen die in het weekend een sportblessure oplopen, zich ’s maandags direct bij de fysiotherapeut melden. Ze weten vaak wat er aan de hand is en willen graag snel geholpen worden. Hetzelfde geldt voor mensen met terugkerende rugklachten. Als zij een vorige keer met succes door de fysiotherapeut zijn behandeld, gaan ze niet eerst langs de huisarts voor een verwijzing.”

Overzicht
De meest genoemde redenen om eerst de huisarts te raadplegen zijn, dat mensen het prettig vinden als hun huisarts eerst goed naar hun klachten kijkt en het feit dat de huisarts een goed overzicht heeft van al hun klachten. Leemrijse: “Met een onbekende aandoening, die mensen zelf niet goed kunnen inschatten, hebben ze liever dat de huisarts ernaar kijkt. Die kent immers je hele medische geschiedenis. Toch maakt bijna niemand zich zorgen dat de fysiotherapeut iets over het hoofd ziet.”

Keuzevrijheid
Sinds januari 2006 is het mogelijk direct naar de fysiotherapeut te gaan, zonder tussenkomst van de huisarts. Een maatregel die niet alleen de werkdruk van de huisarts moest verlichten, maar ook de keuzevrijheid van patiënten vergroot. Uit eerder onderzoek is bekend dat vooral jonge, hoogopgeleide patiënten direct naar de fysiotherapeut gaan. Verder speelt de aard van de klacht hierbij een grote rol. Bij ieder gezondheidsprobleem overwegen mensen opnieuw of ze direct naar de fysiotherapeut zullen gaan.

Consumentenpanel en LiPZ
De onderzoekers wilden inzicht in de bekendheid onder de Nederlandse bevolking van de directe toegang tot de fysiotherapie, en inventariseren om welke redenen mensen zonder tussenkomst van de huisarts naar de fysiotherapeut gaan. De gegevens voor het onderzoek werden verzameld bij leden van het consumentenpanel gezondheidszorg en patiënten binnen de Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ).