Publicatie

Publicatie datum

Doorlopend leren wordt belemmerd door tijd.

Bree, J.J.C. van, Dückers, M.L.A. Doorlopend leren wordt belemmerd door tijd. Fysiopraxis: 2016, 20(3), p. 30-33. scan
Lees online
In dit onderzoek werd onderzocht hoe vaak men maandelijks vakliteratuur raadpleegt, welke bronnen hiervoor gebruikt worden en welk belang men hecht aan het bijhouden van vakliteratuur. Verder werden het vindgemak, de kwaliteit en de toepasbaarheid van publicaties onderzocht.