Publicatie

Publicatie datum

Duiden gegevens over zorggebruik op een toegankelijkheidsprobleem in de grote steden?

Uiters, E., Westert, G.P., Devillé, W., Verheij, R.A. Duiden gegevens over zorggebruik op een toegankelijkheidsprobleem in de grote steden? In: H. Verkleij; R.A. Verheij. Zorg in de grote steden. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2003. 50-64.
Autochtone bewoners van de grote steden gebruiken meer zorg dan mensen buiten de steden, deels als gevolg van hun slechtere gezondheidstoestand en slechtere sociaal-economische positie. Dit geeft géén aanwijzingen voor een groter of breder toegankelijkheidsprobleem in de zorg in de grote steden dan elders. Zorggebruikcijfers geven echter geen uitsluitsel over andere aspecten van toegankelijkheid, zoals het niet kunnen vinden van een huisarts, wachttijden of de kwaliteit van de zorg.