Publicatie

Publicatie datum

e-Health verhoogt risico op sociale ongelijkheid in de zorg.

Swinkels, I. e-Health verhoogt risico op sociale ongelijkheid in de zorg. Huisarts en Wetenschap: 2017, 60(9), p. 477.
Lees online
Van e-healthtoepassingen wordt verwacht dat zij leiden tot betere kwaliteit van zorg, betere ondersteuning van zelfmanagement en efficiëntere of goedkopere zorg. Die voordelen gelden misschien niet voor iedereen. De vrees bestaat dat e-healthtoepassingen kunnen leiden tot sociale ongelijkheid in toegang, gebruik of kwaliteit van zorg, de zogenoemde ‘digitale kloof’. Daarmee kan een tweedeling in de gezondheidszorg ontstaan tussen mensen die e-health gebruiken en degenen die dat niet doen. Recent verscheen een review waarin is verkend of e-health het risico op ongelijkheid in de zorg vergroot. (aut. ref.)