Publicatie

Publicatie datum

E-healthmonitor 2022: stand van zaken digitale zorg.

Vaart, R. van der, Tuyl, L. van, Versluis, A., Wouters, M.J.M., Deursen, L. van, Standaar, L., Aardoom, J.J., Alblas, E.E., Suijkerbuijk, A.W.M. E-healthmonitor 2022: stand van zaken digitale zorg. Bilthoven: RIVM, 2022. 48 p.
Download de PDF
Publiekssamenvatting

E-healthmonitor 2022: stand van zaken digitale zorg

De gezondheidszorg staat onder druk door onder andere de vergrijzing, het stijgende tekort aan personeel en
hoge zorgkosten. E-health, oftewel digitale zorg, geeft mogelijkheden om de zorg betaalbaar en toegankelijk
te houden en goede kwaliteit te blijven bieden. Daarom wordt sinds 2013 elk jaar in kaart gebracht welke digitale
zorg beschikbaar is, hoe het wordt gebruikt en wat zorgverleners en patiënten ervan vinden.

Uit het onderzoek van 2022 blijkt dat meer zorgverleners digitale middelen gebruiken dan in 2021. Waarschijnlijk
droeg de coronapandemie daaraan bij. Zo zette zorgverleners vaker beeldbellen in en kwamen er meer
digitale patiëntportalen waarmee patiënten toegang hebben tot hun medische gegevens, herhaalrecepten
mee kunnen aanvragen of een afspraak kunnen maken. Verder zijn vaker technieken gebruikt om de veiligheid
van de patiënt te bewaken, zoals een dubbele digitale controle op het gebruik van medicijnen. Hoe vaak
zorgverleners digitale middelen gebruikten en voor welke patiëntengroepen, is moeilijk te zeggen met de
informatie uit deze monitor. Wel is duidelijk dat digitale middelen nog geen vast onderdeel van de zorg zijn.

Door de jaren heen denken meer zorgverleners dat digitale zorg meerwaarde heeft en zijn ze er steeds
positiever over. Wel zijn meningen verdeeld over of het de problemen in de zorg kan helpen oplossen.
Zorgverleners zijn bijvoorbeeld neutraal tot licht positief over de mogelijkheden om de zorgkosten en de
werkdruk te verlagen en het werkplezier te verbeteren. De meerderheid van de zorgverleners is gematigd
positief over de mogelijkheden om met digitale middelen de kwaliteit van de zorg en de eigen regie
van de patiënt te verbeteren.

Om digitale middelen in de zorg vaker en beter in te kunnen zetten, moeten deze een logischer onderdeel
worden van de manier van werken in de zorg. Ook de voordelen voor patiënten en zorgverleners moeten
duidelijker worden. Voor de zorgverleners is het belangrijk dat digitale zorg de werkdruk vermindert,
zodat ze tijd overhouden voor patiënten. Verder is het essentieel dat digitale zorg voor zowel patiënten
als zorgverleners makkelijk is in het gebruik. Tot slot moet de financiering van digitale zorg anders worden
geregeld, ook in de toekomst.