Publicatie

Publicatie datum

Een effectieve donormailing: vooral personen tussen 45 en 49 jaar.

Friele, R.D., Coppen, R. Een effectieve donormailing: vooral personen tussen 45 en 49 jaar. www.nivel.nl: NIVEL, 2006.
Download de PDF
De overheid heeft het voornemen geformuleerd om aan ongeveer 800.000 Nederlanders die niet in het donorregister zijn geregistreerd een uitnodiging te sturen om zich alsnog te laten registreren. De bevolkingsgroep in de leeftijd van 45 tot 49 jaar lijkt de meest voor de hand liggende groep om een mailing van het donatieformulier aan te richten, gevolgd door de leeftijdscategorie 50-54 jaar.

Deze conclusie is gebaseerd op drie verschillende gegevens. Allereerst op gegevens over de bereidheid van mensen, die zich niet hebben geregistreerd als donor, om zich alsnog te laten registreren. Deze bereidheid is bij mensen tussen de 25 en 65 jaar ongeveer gelijk. Onder mensen boven de 65 jaar neemt deze bereidheid af. Daarnaast blijken huidige donoren vooral voort te komen uit de leeftijdscategorie 45-49 jaar, gevolgd door de categorie 50-54 jaar. Tenslotte blijkt uit cijfers van het donorregister dat in de leeftijdscategorie 45-49 jaar bijna 800.000 niet geregistreerden voorkomen.

Er speelt ook nog een andere overweging: de toename van het aantal donoren zal langduriger zijn als een relatief jonge groep wordt aangeschreven, vergeleken met een oudere groep. Het effect van een mailing in de leeftijdscategorie 45-49 jaar zal een duur hebben van ongeveer 15 jaar. Na die periode zullen de geregistreerden uit deze leeftijdsgroep een leeftijd bereiken waarin minder vaak tot orgaandonatie wordt overgegaan.