Publicatie

Publicatie datum

Een eigen bijdrage voor de huisarts en de inhoud van de zorg: een studie naar (on)bedoelde gevolgen.

Delnoij, D.M.J., Groenewegen, P.P., Ros, C.C. Een eigen bijdrage voor de huisarts en de inhoud van de zorg: een studie naar (on)bedoelde gevolgen. Utrecht: NIVEL, 1998. 60 p.
Download de PDF
Voor verschillende onderdelen van de gezondheidszorg moeten mensen (een deel van) de kosten zelf betalen. Voor het gebruik van huisartsenzorg hoeven ziekenfondsverzekerden tot op heden geen eigen bijdragen te betalen. In dit rapport wordt de vraag beantwoord: Welke zorginhoudelijke gevolgen zou een heffing van eigen bijdragen voor huisartsgeneeskundige zorg hebben, gegeven de verschillende mogelijkheden om een eigen bijdrage voor de huisarts administratief-technisch vorm te geven? Het rapport is gebaseerd op een literatuurstudie naar de effecten van eigen bijdragen, een overzicht van eigen bijdragen systemen in Westerse landen en een secundaire analyse van de consumptie van ziekenfonds- en IZA-verzekerden (voor wie een procentuele eigen bijdrage voor de huisarts geldt).