Publicatie

Publicatie datum

Een goed gesprek over geneesmiddelgebruik: determinanten vanuit het perspectief van de voorschrijver. Rapportage van een project uitgevoerd met subsidie van Platform Patiënt-Industrie.

Bijnen, E. van, Dulmen, S. van. Een goed gesprek over geneesmiddelgebruik: determinanten vanuit het perspectief van de voorschrijver. Rapportage van een project uitgevoerd met subsidie van Platform Patiënt-Industrie. www.nivel.nl: NIVEL, 2010. 32 p.
Download de PDF
Het doel van deze studie is om inzicht te verwerven in de redenen die huisartsen hebben voor de vaak summiere wijze waarop zij met de patiënt communiceren over diens medicijngebruik en therapietrouw.

Redenen en mechanismen die bepalend zijn voor de communicatie blijken per huisarts te verschillen. Zo blijken bijvoorbeeld over het geven van informatie over bijwerkingen meerdere invalshoeken te bestaan: door bijwerkingen te melden zullen patiënten deze ontwikkelen; maar ook: door patiënten uitgebreid over bijwerkingen te informeren weten ze wat ze kunnen verwachten en zijn ze een meer gelijkwaardige gesprekspartner. Het is de combinatie van arts, patiënt, klacht en geneesmiddel die maakt wat er in een bepaalde situatie over een geneesmiddel wordt verteld.

In vervolgonderzoek zou het nuttig zijn ook de invalshoeken van andere partijen zoals patiënten, apothekers en praktijkondersteuners te achterhalen. Daardoor kunnen ook vragen beantwoord worden als: Wat zijn de voorkeuren van de patiënt zelf? Komt de hoeveelheid informatie overeen met de verwachtingen van de patiënt? Wat willen zijzelf over bijwerkingen weten? Zijn ze in staat de verantwoordelijkheid over geneesmiddelgebruik te nemen? Hoe stimuleren praktijkondersteuner de patiënt tot goed medicijngebruik?