Publicatie

Een panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe naasten.

Speet, M., Cardol, M., Rijken, P.M. Een panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe naasten. In: D. Flikweert; J. Bruijnincx; H. Balsters. Focus op onderzoek: wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van (de zorg aan) mensen met een verstandelijke beperking. Utrecht: Vilans, VGN, ZonMw, LKNG, NGBZ. Programmaboek van congres op 27-28 september 2007 in De Meervaart, Amsterdam. p. 78.
In 2006 heeft het NIVEL een nationaal panel opgezet van ruim 700 mensen met een verstandelijke beperking en hun direct naasten. Het panel fungeert als een landelijk representatieve steekproef van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking van 15 jaar of ouder en is in de eerste plaats bedoeld om de komende jaren ontwikkelingen in de deelname van mensen met een beperking in de Nederlanse samenleving te monitoren. Panelleden zijn geworven via 89 reguliere huisartsenpraktijten en 55 instellingen die mensen met een verstandelijk beperking ondersteuning bieden in hun woonsituatie. In deze presentatie willen we andere onderzoekers informeren over de gevolgde procedure bij de opzet van het panel en de moeilijkheden en uidagingen die we daarbij tegenkwamen. Tevens willen we de sociodemografische kenmerken van panelleden presenteren en ingaan op de representativiteit van het panel. Het panel biedt mensen met een verstandelkje bepering een (internationaal) nieuwe mogelijkheid om hun mening te uiten. Politici en beleidsmakers kunnen gebruik maken van de resultaten van raadplegingen van het panel voor hun beleid. Maar ook andere onderzoekers kunnen profiteren van het structurele karakter van het panel. Omdat meerdere jaren achtereen gegevens worden verzameld kunnen ontwikkelingen bij deze doelgroep en in de zorgsector worden gevolgd.(aut. ref.)