Publicatie

Publicatie datum

Een voorstel tot onderzoek naar problemen bij de arbeidsmarkt en werksituatie van vrouwelijke huisartsen.

Zee, J. van der, Groenewegen, P.P. Een voorstel tot onderzoek naar problemen bij de arbeidsmarkt en werksituatie van vrouwelijke huisartsen. Utrecht: Nederlands Huisartsen Instituut, 1979. 8 p. R.A.
Download de PDF
Vrouwelijke artsen die opgeleid zijn tot huisarts, oefenen veel minder vaak het huisartsenvak uit dan mannelijke artsen. De oorzaken hiervan kan men zoeken in motivationele factoren en structurele factoren die een belemmering vormen voor het verwerven van een huisartspraktijk.

De vraag naar de aard van deze belemmeringen, die voorafgaan aan de vestiging als huisêlrts, vormt onze probleemstelling:
Welke motivationele en structureie factoren bepalen het al of niet werken als huisarts voor vrouwelijke artsen die de opleiding tot huisarts gevolgd hebben?

Deze probleemstelling kan in twee delen uiteen gelegd worden:enerzijds zijn er de factoren die het verkrijgen van een arbeidsplaats belemmeren; men denke aan moeilijkheden om een praktijkovername te financieren; anderzijds zijn er factoren die de uitoefening van het huisartsenwerk belemmeren. Bij dit laatste kan men bijvoorbeeld denken aan problemen bij het realiseren van 'telefoonwacht'.