Publicatie

Publicatie datum

Een wettelijk geregeld vestigingsbeleid en vestigings- mogelijkheden voor huisartsen.

Groenewegen, P.P., Hingstman, L. Een wettelijk geregeld vestigingsbeleid en vestigings- mogelijkheden voor huisartsen. Medisch Contact: 1986, 41(15), p. 469-473.
Download de PDF
Beschrijving van de effecten van het komende wettelijk geregelde vestigingsbeleid voor huisartsen. Vooraf worden enkele punten van commentaar op het vestigingsbesluit geformuleerd: betr. het punt van de regionale schaal het vestigingsbesluit geformuleerd: betr. het punt van de regionale schaal waarop het beleid wordt uitgevoerd, de behoeften van de bevolking en de (on)vrijwillige keuze van huisartsen t.a.v. de praktijkgrootte. Op basis van de "Cijfers uit de registratie van beroepen uit de eerstelijnsgezondheidszorg" (NIVEL) wordt vervolgens ingegaan op de bestaande situatie m.b.t. huisartsen (NIVEL) wordt vervolgens ingegaan op de bestaande situatie m.b.t. huisartsen begin 1986, op de praktijkverkleining tussen 1980- en 1986, op extra vestigingsmogelijkheden en op gevolgen voor niet-gevestigden. Puur naar de getallen kijkend blijkt er ruimte te zijn, doch van groot belang is dat er snel duidelijkheid komt over de vraag op welke schaal de rekensom moet worden losgelaten. (aut. ref)