Publicatie

Publicatie datum

Eerste ervaringen met het consultatief fysiotherapeutisch onderzoek: resultaten van een pilot-studie.

Hendriks, H.J.M., Brandsma, J.W., Wagner, C., Dekker, J., Oostendorp, R.A.B. Eerste ervaringen met het consultatief fysiotherapeutisch onderzoek: resultaten van een pilot-studie. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie: 1993, 103(5), p. 190-198
Download de PDF
In 1991 werd door SWSF en NIVEL een pilot-studie verricht ten behoeve van het project 'Effecten van het Consultatief Fysiotherapeutisch Onderzoek (CFO) in de eerste lijn' dat in 1992-1993 wordt uitgevoerd. De doelstelling van het CFO-project is het vaststellen van het effect van de mogelijkheid tot een CFO in de eerstelijnsgezondheidszorg op de kwaliteit van de zorgverlening en op het aantal verwijzingen van huisartsen naar fysiotherapeuten en naar medisch aantal verwijzingen van huisartsen naar fysiotherapeuten en naar medisch specialisten. De pilot-studie was gericht op de bruikbaarheid van de ontwikkelde procedure en de (registratie-)formulieren. De studie duurde dertien weken en is uitgevoerd bij een groep van veertien huisartsen en acht fysiotherapeuten. In deze periode hebben de huisartsen gemiddeld een CFO per twee weken aangevraagd, maar de interhuisarts-variatie was groot (spreiding: 1-30). De huisartsen en fysiotherapeuten waren in het algemeen van mening dat zowel de procedure van het CFO als de formulieren geschikt waren. De consultvraag van de huisarts werd in 93% van de gevallen voldoende tot volledig beantwoord. In het merendeel van de gevallen (89%) heeft de huisarts het advies van de fysiotherapeut opgevolgd. De op deze wijze verkregen informatie heeft in 58% van de gevallen geleid tot een aanpassing in het (verwijs-)beleid van de huisarts. Op basis van de resultaten van de pilot-studie lijkt het CFO een waardevol instrument om de (schriftelijke) communicatie tussen huisartsen en fysiotherapeuten te verbeteren en om de doelmatigheid van de fysiotherapeutische zorgverlening te bevorderen. (aut. ref).