Publicatie

Eerstelijns zorgregistraties leveren informatie over het gebruik en de kwaliteit van zorg, en ontwikkelingen in de volksgezondheid.

Verheij, R.A. Eerstelijns zorgregistraties leveren informatie over het gebruik en de kwaliteit van zorg, en ontwikkelingen in de volksgezondheid. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2011, 89(3), p. 146-147.
Download de PDF
Sinds het midden van de jaren 1990 onderhoudt het NIVEL, veelal samen met veldpartijen een aantal zorgregistraties in de eerstelijn. Een belangrijk kenmerk van die zorgregistraties is dat gegevens die primair vastgelegd worden ten behoeve van de patiëntenzorg ook gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek over het functioneren van de gezondheidszorg en ontwikkelingen in de volksgezondheid. Door de resultaten van dat onderzoek ook weer ten goede te laten komen van de zorg, werkt het NIVEL mee aan de totstandkoming van een lerend gezondheidszorgsysteem. Welke zorgregistraties onderhoudt het NIVEL en welke nieuwe ontwikkelingen zijn er? (aut. ref.)
Gegevensverzameling