Publicatie

Publicatie datum

Effecten van de implementatie van een informatieprotocol en een PID.

Dulmen, S. van, Bar, P. Effecten van de implementatie van een informatieprotocol en een PID. Cordiaal: 2002, 4, 11-12
Enige jaren geleden is er in het toenmalige ziekenhuis De Weezenlanden (De Weezenlanden is in 1998 gefuseerd met het Sophia ziekenhuis onder de naam Isala klinieken) een patiëntvriendlijkheidsenquete gehouden. Vooral voor de
afdeling thorax-chirurgie werd duidelijk dat de informatie aan de patiënt niet voldoende was. De informatie vertoonde
hiaten, overlappingen, tegenstrijdigheden en er werd te veel informatie op één dag gegeven waardoor de patiënt veel
informatie niet vast kon houden. Naar aanleiding van deze enquete onder hartchirurgische patiënten werd een
multidisciplinaire projectgroep opgericht om gesignaleerde problemen in de voorlichting aan te pakken. Tevens werden
onderzoekers van het NIVEL (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) aangetrokken om de
betrouwbaarheid en validiteit van onderzoeksmethode en resultaten te waarborgen. Twee betrokkenen bij het project
doen in deze bijdrage verslag. (aut.ref.)