Publicatie

Publicatie datum

eHealth, verder dan je denkt: eHealth-monitor 2013.

Krijgsman, J., Bie, J. de, Burghouts, A., Jong, J. de, Cath, G.J., Gennip, L. van, Friele, R. eHealth, verder dan je denkt: eHealth-monitor 2013. Den Haag/Utrecht: Nictiz, NIVEL, 2013. 128 p.
Download de PDF
Nederlandse artsen en patiënten maken in vergelijking met het buitenland veel gebruik van eHealth-toepassingen. Maar om eHealth in Nederland echt succesvol te laten zijn, is er nog wel een lange weg te gaan. Dit blijkt uit de vandaag verschenen eHealth-monitor 2013. De eHealth-monitor is een onderzoek, uitgevoerd door het NIVEL en Nictiz, dat beschikbaarheid en gebruik van eHealth-toepassingen door patiënten en zorgverleners volgt.

Van de Nederlanders zoekt 66% informatie over zijn ziekte of behandeling op internet. Veel minder mensen gebruiken vormen van eHealth voor online contact met hun zorgverlener. Zo maakte bijvoorbeeld slechts 2% van de mensen die een huisarts bezocht, daarvoor via het internet een afspraak. Patiënten zijn beperkt op de hoogte van de mogelijkheden die artsen aanbieden voor online communicatie.

Dr. Lies van Gennip, directeur van Nictiz, vat samen: “Als het gaat om het gebruik van eHealth is Nederland een eind op weg in vergelijking met het buitenland. Zo lopen we echt voorop als het gaat om de automatiseringsgraad van huisartsen. Tegelijkertijd is Nederland nog een lappendeken van kleinschalige eHealth-experimenten en worden lang niet alle mogelijkheden al op grote schaal gebruikt.”

Prof. dr. ir. Roland Friele, adjunct-directeur van het NIVEL, voegt daaraan toe: “Veel betrokkenen zijn terughoudend als het gaat om doelmatigheidswinsten, zeker op de korte termijn. Sommigen verwachten zelfs dat kosten van het gebruik van eHealth-toepassingen in eerste instantie zullen toenemen. Gelukkig zijn er ook toepassingen die heel succesvol blijken. Denk bijvoorbeeld aan teledermatologie, waarbij de huisarts een foto van de huid maakt, die door de dermatoloog wordt beoordeeld.”

De eHealth-monitor geeft over de jaren 2013, 2014 en 2015 inzicht in de ontwikkeling en gebruik van ICT om gezondheid en de gezondheidszorg te ondersteunen en verbeteren. Deze onafhankelijke informatie is bestemd voor politiek, beleidsmakers en beslissers in de Nederlandse gezondheidszorg. De uitkomsten van het onderzoek staan in een uitgebreid onderzoekrapport, in een samenvatting en in een infographic. In de eHealth-monitor is gekeken naar vier vormen van eHealth: zelf op internet zoeken en bijhouden van gezondheidsinformatie door patiënten, online contact tussen patiënt en arts, dossiervoering door artsen en het elektronisch kunnen delen van patiëntinformatie tussen behandeld artsen onderling.

Het NIVEL is het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, Nictiz is het nationaal expertisecentrum voor ICT in de zorg.