Publicatie

Publicatie datum

Eindrapport Eén tegen eenzaamheid: monitoring eenzaamheid, participatie en sociale cohesie onder ouderen 2015 - 2020.

Knapen, J., Scheffer, M., Boeije, H. Eindrapport Eén tegen eenzaamheid: monitoring eenzaamheid, participatie en sociale cohesie onder ouderen 2015 - 2020. Utrecht: Nivel, 2021. 57 p.
Download de PDF
Momenteel zijn er 1,3 miljoen mensen van 75 jaar en ouder in Nederland, dit aantal zal oplopen tot 2,1 miljoen in 2030. Een groot deel van de ouderen geeft aan gevoelens van eenzaamheid te ervaren. De overheid heeft het programma ‘Eén tegen eenzaamheid’ opgezet om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen en te bestrijden. Het Nivel monitort zelf-gerapporteerde eenzaamheid van thuiswonenden van 75 jaar en ouder voor ‘Eén tegen eenzaamheid’ sinds 2019. Dat betekent dat er regelmatig metingen worden uitgevoerd om de ontwikkeling van eenzaamheid en maatschappelijke participatie onder ouderen te volgen. Daarnaast onderzoeken we sociale cohesie onder ouderen en de samenhang met eenzaamheid en participatie. Dit is het derde en laatste rapport dat voortbouwt op twee eerdere rapportages.