Profile picture for user m.scheffer@nivel.nl
Mariska Scheffer, MSc
Onderzoeker (promovendus) Zorg en Participatie bij Chronische Aandoeningen

Onderzoek

Als junior onderzoeker werk ik mee aan het programma ‘Zorg en participatie van mensen met een chronische aandoening’. Het programma focust zich op ervaringen met de zorg, participatie en de kwaliteit van leven van mensen met een chronische aandoening of beperking. Ik richt mij met name op onderzoek betreft zorg en ondersteuning. Ik werk mee met het ontwikkelen van vragenlijsten, de verzameling en analyse van gegevens en het rapporteren van onderzoeksuitkomsten. Voor ons onderzoek maken we veel gebruik van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG).

Mijn interesse gaat uit naar beleidsrelevant onderzoek dat betekenisvol is voor gezondheid en welzijn. Ik vind het van belang dat mijn werk een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van de zorg. Wat mij vooral aanspreekt aan het huidige programma is de aandacht voor het perspectief van de patiënt. Dit is belangrijk voor het ontwikkelen en in stand houden van een effectief zorgbeleid.

Publicaties

CV

Career
- Onderzoeksstagiair Erasmus Medisch Centrum, Afdeling Publieke Gezondheid, Kwaliteit van kosten-effectiviteitsanalyses gericht op infectieziektebestrijding

- Onderzoeksstagiair Edinburgh Napier University, Population and Public Health Department, Het vergroten van bewustzijn van verpleegkundestudenten over armoede en sociale rechtvaardigheid

- Onderzoeksstagiair VU Medisch Centrum, Afdeling Klinische Genetica, Houding van ouders tegenover secundair gebruik en opslag van hielprikmateriaal voor nader wetenschappelijk onderzoek
Education
- Master Public Policy and Human Development (United Nations University, Maastricht University)

- Master Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in Health and Life Sciences (VU Amsterdam)

- Bachelor Biomedical Sciences (University of Amsterdam)