Publicatie

Publicatie datum

Ervaringen in binnen-en buitenland: openheid na medische incidenten. The third international incident disclosure conference.

Laarman, B.S., Akkermans, A.J. Ervaringen in binnen-en buitenland: openheid na medische incidenten. The third international incident disclosure conference. KIZ: Tijdschrift over Kwaliteit en Veiligheid in Zorg: 2016(4), p. 26-27.
Download de PDF
Het International Incident Disclosure Congres laat op 20 en 21 oktober nationale en internationale sprekers aan het woord over de door hen tegengekomen problemen, en de daarvoor aangebrachte oplossingen en strategieën bij het melden van medische incidenten. Het uitwisselen van nieuwe wetenschappelijke inzichten en praktische strategieën kan zo tot dieper inzicht in de organisatie van openheid na medische incidenten leiden.