Publicatie

Publicatie datum

Ervaringen en uitdagingen van mensen met een licht verstandelijke beperking tijdens het zoeken van medische hulp van hun huisarts: een interviewstudie.

Oosterveld, M., Boeije, H. Ervaringen en uitdagingen van mensen met een licht verstandelijke beperking tijdens het zoeken van medische hulp van hun huisarts: een interviewstudie. Nederlands tijdschrift voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten: 2021, 39(2), p. 89-93.
Download de PDF
Achtergrond
Mensen met een verstandelijke beperking (VB) hebben vaak lage gezondheidsvaardigheden als gevolg van hun beperkte taalbegrip. Het doel van dit onderzoek was om de moeilijkheden in kaart te brengen die Nederlanders met een VB ervaren tijdens het overwegen en zoeken van medische hulp bij hun huisarts. Het onderzoek was bedoeld als input voor een online interventie ter ondersteuning van gezondheidsvaardigheden.

Methoden:
Een kwalitatief onderzoek, waarin 12 semi-gestructureerde interviews zijn afgenomen met mensen met een licht verstandelijke beperking en 4 met familieleden van mensen met een licht verstandelijke beperking. De interviews zijn geanalyseerd volgens de principes van thematische analyse.

Resultaten
Moeilijkheden werden ervaren bij de volgende activiteiten: beoordelen van en proactief reageren op gezondheidsklachten, verwerken van gezondheidsinformatie, communiceren met een huisarts en onthouden van informatie uit het consult. Bij al deze activiteiten spelen hulpverleners en naasten een belangrijke rol.

Conclusies
Om mensen met een verstandelijke beperking beter in staat te stellen hun gezondheid te managen en zorg te zoeken bij hun huisarts, is het belangrijk om hen te ondersteunen bij de activiteiten die zij moeilijk vinden. Aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek zijn verwerkt in een online interventie ‘Naar je huisarts’ (www.naarjehuisarts.nl).

Background
People with intellectual disabilities (ID) often have low health literacy as a result of their limited language comprehension. The aim of this study was to explore the difficulties Dutch people with ID experience during the process of considering and seeking medical help from their GP. The study was intended as input for an online intervention supporting health literacy.

Methods
A qualitative study, in which 12 semi-structured interviews were conducted with people with mild ID and 4 with relatives of people with mild ID. The interviews were analysed following the principles of thematic analysis.

Results
Difficulties were experienced in the following activities: assessing and proactively reacting to health complaints, processing health information, communicating with a GP, and retaining information from the consultation. Support workers and relatives play an important role in all these activities. Conclusions: To increase the capacity of people with ID to manage their health and seek care from their GP, it is important to support them in the activities they find difficult. Recommendations resulting from the study have been incorporated in an online intervention ‘Naar je huisarts’ (www.naarjehuisarts.nl).