Profile picture for user m.oosterveld@nivel.nl
Mariska Oosterveld, PhD
Senior onderzoeker Verpleging, Verzorging en Ouderenzorg

Onderzoek

Binnen het onderzoeksprogramma Verpleging, Verzorging en Ouderenzorg houd ik me bezig met onderzoek op het gebied van palliatieve zorg en verpleeghuiszorg. Mijn onderzoek draait vooral om het hergebruiken en leren van gegevens die overal in de zorg routinematig worden geregistreerd. Voor dit onderzoek zetten wij een nieuw registratiesysteem op, het Register Leren van Data in Verpleeghuizen.

Mijn interesse gaat uit naar beleidsrelevant onderzoek dat betekenisvol is voor het welzijn van mensen in de laatste levensfase. Ik vind het van belang dat mijn werk een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van de zorg voor deze mensen.

Publicaties

CV

Career
2014 - 2019: Post-doc onderzoeker bij Amsterdam Public Health onderzoeksinstituut (VUmc), afdeling Sociale Geneeskunde, bij de onderzoekslijn ‘Zorg aan het levenseinde’
2009 - 2014: Junior onderzoeker bij EMGO+ instituut voor onderzoek naar gezondheid en zorg (VUmc), afdeling Sociale Geneeskunde, bij de onderzoekslijn ‘Zorg aan het levenseinde’
Education
2014: PhD Vrije Universiteit Amsterdam – Dissertation ‘Personal Dignity in Nursing Homes’
2008: Master Health Sciences
2007: Bachelor Health Sciences