Publicatie

Publicatie datum

Ervaringen en wensen van zorgprofessionals bij samen beslissen: een vragenlijstonderzoek onder verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners.

Veer, A. de, Zagt, A., Groot, K. de. Ervaringen en wensen van zorgprofessionals bij samen beslissen: een vragenlijstonderzoek onder verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners. Utrecht: Nivel, 2023. 35 p.
Download de PDF
Samen met de cliënt beslissen wordt in de praktijk van de zorgverlening al lange tijd belangrijk gevonden en krijgt de laatste jaren steeds meer expliciete aandacht in beleidsdocumenten. In het Programma Uitkomstgerichte Zorg is samen beslissen het proces waarin zorgprofessional en cliënt gezamenlijk bespreken welke zorg het beste bij de cliënt past. Uitgangspunt is dat de zorg zoveel mogelijk aansluit bij de situatie en behoeftes van de cliënt. Volgens het Integraal Zorgakkoord 2022 moet samen beslissen in 2025 ingebed zijn in de gehele zorg, en dus alle domeinen. Dit rapport richt zich op de zorg die valt binnen het domein van verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners. Wat betekent samen beslissen voor het handelen van deze zorgprofessionals? De resultaten laten zien dat zorgprofessionals tevreden zijn over hoe zij samen met de cliënt beslissingen over de zorg nemen en dat er ruimte is om het vaker te doen. Het laat ook zien dat de context mede bepaalt in hoeverre samen beslissen mogelijk is.
Gegevensverzameling