Publicatie

Publicatie datum

Ervaringen na een klacht over de huisarts: veertien diepte-interviews met patiënten.

Stobbe, E., Broek, S. van den, Friele, R. Ervaringen na een klacht over de huisarts: veertien diepte-interviews met patiënten. Huisarts en Wetenschap: 2020, 63(8)
Download de PDF
Het is soms lastig om als direct betrokkene op een klacht te moeten reageren. Een klachtenfunctionaris of het organiseren van peer support kan dan een oplossing zijn. Bij de start van een geschillenprocedure zouden klagers beter geïnformeerd moeten worden over wat die procedure inhoudt.

Deze publicatie is tot stand gekomen binnen het het project OPEN II van het Leernetwerk 'OPEN, een open en eerlijke omgang met klachten en incidenten in de zorg'. Sinds 2015 is OPEN uitgegroeid tot een succesvolle beweging van ziekenhuizen en onderzoekers die streven naar meer openheid in de zorg.