Publicatie

Publicatie datum

Ervaringen na een klacht over de huisarts: veertien diepte-interviews met patiënten.

Stobbe, E., Broek, S. van den, Friele, R. Ervaringen na een klacht over de huisarts: veertien diepte-interviews met patiënten. Huisarts en Wetenschap: 2020, 63(8)
Download de PDF
Het is soms lastig om als direct betrokkene op een klacht te moeten reageren. Een klachtenfunctionaris of het organiseren van peer support kan dan een oplossing zijn. Bij de start van een geschillenprocedure zouden klagers beter geïnformeerd moeten worden over wat die procedure inhoudt.