Afgesloten
2019

OPEN II: een open en eerlijke omgang met klachten en incidenten in de eerste lijn, 2018-2019

Duur: jan 2018 - dec 2019

Achtergrond
Steeds meer aandacht gaat uit naar de opvang van slachtoffers van incidenten in ziekenhuizen. Over hoe de omgang met klachten en incidenten in de huisartsenzorg verloopt, is minder bekend.

Doel
Met dit onderzoek willen we vanuit het perspectief van patiënten bijdragen een goede reactie op klachten, incidenten en calamiteiten door huisartsenpraktijken, gezondheidscentra en huisartsenposten.

Methode
Bijeenkomsten met patiënten en professionals, vragenlijstonderzoek onder huisartsenposten, en basis leggen voor een leernetwerk

Resultaat
Inzicht in de ervaringen van slachtoffers met incident, calamiteit- en klachtafhandeling, en wat daarbij best practices zijn.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS)