Publicatie

Publicatie datum

Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars: CQ-index Zorg en Zorgverzekering, meting 2008.

Reitsma-van Rooijen, M., Boer, D. de, Hendriks, M., Hoek, L. van der, Rademakers, J., Delnoij, D.M.J. Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars: CQ-index Zorg en Zorgverzekering, meting 2008. Utrecht: NIVEL, Centrum Klantervaring Zorg, 2008. 100 p.
Download de PDF
Vorig jaar waren de prestaties van verzekeraars beter dan het jaar daarvoor, dit jaar lijken ze zich op dat hogere niveau te stabiliseren. Wel is voor veel consumenten onduidelijk wanneer en hoeveel zij moeten bijbetalen voor zorg, en of de polisvoorwaarden zijn veranderd.

Zorgverzekeraars verschillen in dienstverlening, maar de verschillen zijn niet groot. En er is niet één zorgverzekeraar die gemiddeld lager scoort dan een 7. De ervaringen van verzekerden met de zorg verschillen niet of nauwelijks. Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) verzamelde in samenwerking met het Centrum Klantervaring Zorg voor het vierde achtereenvolgende jaar informatie bij verzekerden over de kwaliteit van zorgverzekeraars en geleverde zorg. De resultaten zijn te vinden op de website www.kiesBeter.nl. Deze site van het RIVM helpt consumenten bij het maken van keuzes in de zorg.

Bijbetalen
Verzekeraars hebben aan het einde van het jaar de mogelijkheid om voorwaarden voor de aanvullende polis te wijzigen, maar moeten de verzekerden wel op de hoogte stellen. Opvallend is dat een groot gedeelte (30%) van de mensen bij navraag niet blijkt te weten of polisvoorwaarden veranderd zijn. Daarnaast is er bij verzekerden al jaren onduidelijkheid over het bijbetalen voor zorg. Veertig procent van de mensen geeft aan dat vooraf onduidelijk is of zij moeten bijbetalen voor de zorg die zij gaan krijgen. NIVEL-onderzoeker Dolf de Boer: “Verzekerden komen hierdoor regelmatig voor onaangename verrassingen te staan.”

Veranderde polisvoorwaarden
“Mensen doen er verstandig aan zich te verdiepen in (veranderende) polisvoorwaarden en wat deze voorwaarden betekenen voor vergoedingen”, raadt De Boer aan. “Stel bijvoorbeeld dat je regelmatig fysiotherapie nodig hebt, bestudeer dan zorgvuldig de polisvoorwaarden voor fysiotherapie en beslis vervolgens of het de moeite waard is om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar.”

CQ-index
Van mei tot augustus 2008 werden de ervaringen van verzekerden gemeten. Vrijwel alle (32) zorgverzekeraars namen op vrijwillige basis deel aan het onderzoek, 7183 verzekerden vulden een vragenlijst (de CQ-index Zorg en Zorgverzekering) in. Op basis hiervan zijn de algemene prestaties van de zorgverzekeraars vastgesteld en de verschillen in kaart gebracht.