Publicatie

Publicatie datum

Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars: CQ-index Zorg en Zorgverzekering, meting 2007.

Boer, D. de, Hendriks, M., Damman, O.C., Spreeuwenberg, P., Rademakers, J., Delnoij, D.M.J., Meulen-Arts, S. van der, Centrum Klantervaring Zorg. Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars: CQ-index Zorg en Zorgverzekering, meting 2007. Utrecht: NIVEL, 2007. 94 p.
Download de PDF
Verzekerden vinden dat de dienstverlening van hun zorgverzekeraars is verbeterd. De verschillen tussen zorgverzekeraars zijn kleiner geworden. Ze zouden zich meer moeten profileren op de inkoop van zorg.

Gemiddeld goed
De kwaliteit van de dienstverlening van zorgverzekeraars is beter geworden, zeggen verzekerden. NIVEL-onderzoeker Jany Rademakers: “Sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel hebben de zorgverzekeraars zich allereerst vooral gericht op de premies. Verzekeraars lijken nu meer aandacht te besteden aan de kwaliteit van de dienstverlening. Rekeningen worden sneller betaald, de telefonische bereikbaarheid en de hulp van de klantenservice zijn beter geworden.”

Sterke punten
Tegelijkertijd verdwijnen door de verbeterde kwaliteit de onderlinge verschillen tussen zorgverzekeraars. Rademakers: “Veel verzekeraars die vorig jaar minder goed scoorden op dienstverlening, hebben hun achterstand inmiddels ingelopen. Dit betekent dat verzekeraars hun sterke punten moeten koesteren en uitbouwen om de concurrentie voor te blijven. De zorginkoop – waar we ook dit jaar nog nauwelijks verschillen zien – is bijvoorbeeld nog relatief onontgonnen terrein. Ze zouden zich daarop kunnen profileren.”

Verbeterpunten
Op een paar punten kan het beter. Voor veel consumenten is nog steeds onduidelijk in welke mate ze moeten bijbetalen voor zorg. Verder blijft de toestemmingsprocedure voor bepaalde zorg lastig en leidt deze bij een aantal patiënten tot uitstel. Ook geven verzekerden aan dat het moeilijk is om niet-gecontracteerde zorg te krijgen.

KiesBeter.nl
Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) verzamelde in samenwerking met het Centrum Klantervaring Zorg voor het derde achtereenvolgende jaar informatie bij verzekerden over de kwaliteit van service van zorgverzekeraars en de geleverde zorg voor de website www.kiesBeter.nl. Deze site van het RIVM helpt consumenten bij het maken van keuzes in de zorg.

CQ-index
Van mei tot september 2007 werden de ervaringen van verzekerden gemeten. Vrijwel alle (32) zorgverzekeraars namen op vrijwillige basis deel aan het onderzoek, 8088 verzekerden vulden een vragenlijst (de CQ-index Zorg en Zorgverzekering) in. Op basis hiervan zijn de algemene prestaties van de zorgverzekeraars vastgesteld en de verschillen in kaart gebracht.