Publicatie

Publicatie datum

Evaluatie algemene eigen-bijdrage regeling voor ziekenfondsverzekerden: deelrapport I: in- en uitvoering in de praktijk, voorjaar 1997: rapportage op basis van gesprekken met ziekenfondsen met als bijlage "De kennis en mening van ziekenfondsverzeker...

Hutten, J.B.F., Delnoij, D.M.J., Friele, R., Ros, C.C., Groenewegen, P.P. Evaluatie algemene eigen-bijdrage regeling voor ziekenfondsverzekerden: deelrapport I: in- en uitvoering in de praktijk, voorjaar 1997: rapportage op basis van gesprekken met ziekenfondsen met als bijlage "De kennis en mening van ziekenfondsverzekerden over de algemene eigen-bijdrageregeling in november 1996". Utrecht: NIVEL, 1997. 39 p.
Download de PDF
Vanaf 1 januari 1997 is de Algemene Eigen Bijdrage voor ziekenfondsverzekerden ingevoerd. Deze regeling wordt uitgevoerd door de ziekenfondsen. Het NIVEL heeft in april/mei een interviewronde gehouden onder vertegenwoordigers van alle 26 ziekenfondsen. Ziekenfondsen zeggen veel werk gehad te hebben aan het implementeren van de maatregel. Ze vinden dat de uitvoering van de regeling zeer veel problemen met zich mee brengt en dat de regeling zelf ingewikkeld is en moeilijk uit te leggen aan verzekerden. Het blijkt dat ziekenfondsen bepaalde aspecten in de regeling op hun eigen manier concretiseren, hetgeen leidt tot verschillen in uitvoering. Een aantal ziekenfondsen informeert klanten uitvoerig, andere willen verzekerden zo min mogelijk lastig vallen. De gedetailleerdheid van de informatie op de rekening is een ander punt van verschil.