Publicatie

Publicatie datum

Evaluatie algemene eigen-bijdrageregeling voor ziekenfondsverzekerden: deelrapport II: rapportage op basis van peiling onder consumentenpanel.

Ros, C.C., Friele, R.D., Hutten, J.B.F., Groenewegen, P.P., Delnoij, D.M.J. Evaluatie algemene eigen-bijdrageregeling voor ziekenfondsverzekerden: deelrapport II: rapportage op basis van peiling onder consumentenpanel. Utrecht: NIVEL, 1997. 56 p.
Download de PDF
Uit een peiling onder het Consumentenpanel-AEB waaraan ruim 900 ziekenfondsverzekerden deelnemen, enkele maanden na de invoering van de Algemene Eigen bijdrage regeling voor ziekenfondsverzekerden blijkt dat zij niet goed op de hoogte zijn van de precieze inhoud van de regeling. Ze weten wel dat de regeling er is, maar per voorziening weet een derde tot de helft van de mensen niet of ze moeten betalen of denkt onterecht wel of niet een eigen bijdrage verschuldigd te zijn. Er bestaan verschillen tussen verzekerden wat betreft hun kennis en hun perceptie van de regeling. Hoge leeftijdscategorieën, lage inkomensgroepen en mensen met een lager opleidingsniveau zijn minder goed op de hoogte. Deze laatste twee groepen zien de regeling als meer beperkend en bedreigend: ze verwachten vaker dat ze in de toekomst minder zorg zullen consumeren en dat ze niet meer in aanmerking komen voor de zorg die noodzakelijk is. Ongeveer 200 mensen hadden een rekening ontvangen van het ziekenfonds. Over de rekening bestond bij de helft van de mensen onduidelijkheid.
Gegevensverzameling