Publicatie

Publicatie datum

Evaluatie algemene eigen-bijdrageregeling voor ziekenfondsverzekerden: deelrapport III: ervaringen van ziekenfondsen bij uitvoering van de eigen-bijdrageregeling najaar 1997.

Ros, C.C., Hutten, J.B.F., Delnoij, D.M.J., Friele, R.D., Groenewegen, P.P. Evaluatie algemene eigen-bijdrageregeling voor ziekenfondsverzekerden: deelrapport III: ervaringen van ziekenfondsen bij uitvoering van de eigen-bijdrageregeling najaar 1997. Utrecht: NIVEL, 1998. 42 p.
Download de PDF
Driekwart jaar na de invoering van de Algemene Eigen Bijdrage-regeling zijn alle ziekenfondsen in Nederland voor de tweede maal geïnterviewd over hun ervaring met deze regeling. Er blijkt verschil te bestaan tussen ziekenfondsen quea uitvoering. Met name de in de frequentie waarin ziekenfondsen hun verzekerden overzichten en rekeningen sturen, zit verschil. Over het algemeen zit er veel tijd tussen de zorgconsumptie en het betalen van de eigen bijdrage. Verzekerden blijken nog steeds veel vragen te hebben, waarmee ze bij het ziekenfonds komen. Er zijn enkele onduidelijkheden en aspecten in de regeling die tot onrechtvaardige situaties voor verzekerden kunnen leiden.