Publicatie

Publicatie datum

Evaluatie algemene eigen-bijdrageregeling voor ziekenfondsverzekerden: deelrapport IV: kennis en ervaringen van aanbieders van zorg.

Hutten, J.B.F., Ros, C.C., Delnoij, D.M.J., Friele, R., Groenewegen, P.P. Evaluatie algemene eigen-bijdrageregeling voor ziekenfondsverzekerden: deelrapport IV: kennis en ervaringen van aanbieders van zorg. Utrecht: NIVEL, 1998. 31 p.
Download de PDF
De ervaringen van zorgaanbieders in verband met de Algemene Eigen Bijdrage-regeling staan centraal. Ongeveer één jaar na invoering is een grote groep huisartsen, specialisten, patiëntenadministraties van ziekenhuizen en apothekers telefonisch geënquêteerd. Zorgaanbieders blijken regelmatig geconfronteerd te worden met vragen over de regeling. De aanbieders van zorg zeggen zelf dat medische overwegingen bij het kiezen van een behandeling bepalend zijn, waarbij 10% tot 30% zegt niet uit te sluiten in de toekomst ook financiële gevolgen voor de patiënt mee te laten wegen in de beslissing. Wanneer effecten te zien zijn, verwachten de respondenten dat dit met name zal gelden voor medicijnen: de verwachting is dat er meer goedkopere medicijnen voorgeschreven worden.