Publicatie

Publicatie datum

Evaluatie griepvaccinatiecampagne 2002.

Tacken, M., Berende, A., Verheij, R., Mulder, J., Hoogen, H. van den, Braspenning, J. Evaluatie griepvaccinatiecampagne 2002. Utrecht/Nijmegen: NIVEL, Landelijke Huisartsen Vereniging, Nederlands Huisartsen Genootschap, Werkgroep Onderzoek Kwaliteit, 2003. 32 p.
Download de PDF
Het aantal ouderen en chronisch zieken dat in aanmerking komt voor de griepprik groeide de afgelopen 4 jaar van 19 naar 23 procent van de Nederlandse bevolking. Van hen kreeg vorig jaar ongeveer 75 procent de griepprik. In 1999 was dit nog 77 procent. Het is belangrijk om de influenzavaccinatiecampagne de komende jaren actief te blijven voeren.

De onderzoekers zien drie oorzaken voor de groei van de risicopopulatie: de toenemende vergrijzing, de automatisering waardoor huisartsen steeds beter in staat zijn mensen in hun praktijk die in aanmerking komen voor de griepprik te identificeren, en de toename van het aantal chronische patiënten in de huisartspraktijk.
Het Landelijke Informatienetwerk Huisartsen (LINH) registreert jaarlijks in opdracht van het College Voor Zorgverzekeringen (CVZ) hoeveel mensen in aanmerking komen voor de griepprik (de risicopopulatie) en hoeveel er daadwerkelijk die vaccinatie krijgen. Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van de gegevens van 72 praktijken.
Gegevensverzameling