Publicatie

Publicatie datum

Evaluatie revalidatie in beweging: borgen en verspreiden van verbeterprojecten in tranche 2.

Botje, D., Wagner, C. Evaluatie revalidatie in beweging: borgen en verspreiden van verbeterprojecten in tranche 2. Utrecht: NIVEL, 2010. 53 p.
Download de PDF
Het doel van dit evaluatieonderzoek was om in kaart te brengen welke methodieken door 14 projectteams in de revalidatiecentra van tranche 2 zijn uitgevoerd om projectresultaten te borgen en te verspreiden en welke succesfactoren van toepassing zijn geweest tijdens het uitvoeren van RiB verbeterprojecten.