Publicatie

Publicatie datum

Evaluatie van het programma Farmaco Keten Ontwikkeling.

Zuidgeest, M., Ooms, L., Boheemen, C. van, Vervloet, M., Dijk, L. van. Evaluatie van het programma Farmaco Keten Ontwikkeling. Utrecht: NIVEL, 2009. 95 p.
Download de PDF
Veel patiënten krijgen langdurig geneesmiddelen voorgeschreven. Zij krijgen hierbij vaak te maken met verschillende professionals die allemaal hun eigen bijdrage leveren aan de farmaceutische zorg. Een goede samenwerking tussen al deze partijen is belangrijk om de medicatieveiligheid te bevorderen. In 2006 benoemde het ministerie medicatieveiligheid expliciet tot één van de speerpunten in zijn beleid. Een uitwerking hiervan was het opzetten van het Programma Farmaco Keten Ontwikkeling (FKO-programma). Het Ministerie van VWS subsidieerde binnen dit FKO-programma 26 praktijkprojecten die gericht waren op het versoepelen van de transfer van de patiënt door de farmaceutische zorgketen. Dit onderzoek evalueert het FKO-programma (2006-2008).