Publicatie

Publicatie datum

Evaluatie van patiëntenwerving via fysiotherapeuten in gerandomiseerd onderzoek met patiënten met lage rugpijn.

Ouwerkerk, J.W., Morren, M., Dulmen, A.M. van. Evaluatie van patiëntenwerving via fysiotherapeuten in gerandomiseerd onderzoek met patiënten met lage rugpijn. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie: 2008, 118(3), p. 74-78.
Download de PDF
Doel van de studie: Het formuleren van aanbevelingen voor een succesvolle patiëntenwerving. Methode: Evaluatie van het verloop van de patiëntenwerving in een voortijdig beëindigd interventieonderzoek in de fysiotherapie bij patiënten met lage rugpijn. Resultaten: De gehanteerde wervingsstrategie werd doorgelicht op succes- en faalfactoren met betrekking tot de procedure, de werkwijze en inzet van de wervende fysiotherapeuten en deelnemende patiënten. De resultaten suggereren dat het aanbeveling verdient om een ontwikkelde wervingsstrategie vooraf te testen in een pilotstudie, zodat deze zo nodig aangepast kan worden. Daarnaast lijkt het van belang dat ook onderzoekers aandacht besteden aan de belasting van onderzoeksdeelname: die voor de zorgverlener tijdens de werving en die voor de patiënten tijdens het onderzoek. Het verdient tenslotte aanbeveling om, voorafgaand aan een onderzoek, zeker wanneer daarin effecten van een innovatieve behandeling onderzocht worden, de wervende zorgverleners en de patiënten naar hun ideeën over de interventie te vragen. Conclusie(s): Het werven van voldoende geschikte patiënten blijkt voor veel onderzoek een bottleneck. Daarom is het belangrijk om zowel bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek, als bij het rapporteren daarover in empirische artikelen, meer aandacht te besteden aan succes- en faalfactoren ten aanzien van patiëntenwerving. (aut. ref.)