Publicatie

Publicatie datum

Evaluatie VMS Veiligheidsprogramma: parenterale toediening kan beter.

Schilp, J., Blok, C. de, Wagner, C. Evaluatie VMS Veiligheidsprogramma: parenterale toediening kan beter. TVZ: Tijdschrift voor Verpleegkundig Experts: 2014, 124(1), p. 46-50.
Download de PDF
De meeste medicatiefouten ontstaan bij het klaarmaken en toedienen van parenteralia (injecties). Het VMS Veiligheidsprogramma leverde een praktijkgids met toedieningsstappen. In dit onderzoek werden negen daarvan geëvalueerd in negentien Nederlandse ziekenhuizen. Er bleek grote variatie tussen individuele ziekenhuizen. In slechts 19% van de toedienprocessen werden alle negen handelingen uitgevoerd. Belangrijkste verbeterpunten: controle door een tweede persoon, identificatie van de patiënt, handhygiëne en terugdringen van verstoringen tijdens het toedienen. (aut.ref.)