Publicatie

Publicatie datum

Experimenteel sturen in netwerken: een evaluatie van proces en structuur van het Nationaal Programma Ouderenzorg.

Wehrens, R., Oldenhof, L., Verweij, L., Francke, A., Bal, R. Experimenteel sturen in netwerken: een evaluatie van proces en structuur van het Nationaal Programma Ouderenzorg. Rotterdam/Utrecht: Erasmus Universiteit, NIVEL, 2017.
Download de PDF
Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) richtte zich in de periode 2008 tot en met 2016 op de verbetering van zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen. Daarvoor zijn verschillende activiteiten ontplooid: het opzetten van acht regionale netwerken voor zorg, welzijn, het uitvoeren van onderzoek, en het implementeren van transitie-experimenten en onderzoeksprojecten.1 Veel transitie-experimenten gaan over het anders organiseren van zorg en welzijn.
Binnen veel van deze activiteiten was het doel om ouderen een centrale stem te geven.

1 Voor een overzicht van de experimenten en projecten, zie https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/ehealth-enict-in-de-zorg/programmas/programma-detail/nationaal-programma-ouderenzorg/projecten/
Gegevensverzameling