Publicatie

Publicatie datum

Exploratief onderzoek naar kwaliteitskosten in de thuiszorg.

Wagner, C., Oort, M. van, Merode, G.G. van. Exploratief onderzoek naar kwaliteitskosten in de thuiszorg. Kwaliteit in Beeld: 2001, 11(1), 8-10, 23
De 3 deelnemende thuiszorginstellingen hebben tussen de 0.09% en 0.6% van hun budget besteed aan het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van een kwaliteitssysteem. Er wordt meer geld besteed aan preventiekosten dan aan beoordelingskosten, maar voor een deel is de hoogte van de beoordelingskosten niet bekend. Een groot deel van de kosten ging bij een instelling zitten in het aantrekken van een externe adviseur, terwijl de andere instelling een grootschalig introductieprogramma heeft opgezet. De kosten van verbeterprojecten zijn moeilijk in kaart te brengen, omdat het traceren van kosten en baten in het kader van kwaliteitsbeleid nog onvoldoende vorm heeft gekregen, of omdat de instelling geen verbeterprojecten uitvoert. Het is duidelijk dat elke activiteit, procedure of project geld kost doordat medewerkers tijd eraan besteden die anders op een andere manier besteed had kunnen worden. Het is vanuit dat oogpunt van belang om voor elke activiteit en procedure na te gaan of deze de gewenste resultaten oplevert. Uit de gegevens blijkt tot nu toe geen duidelijke relatie tussen de aanwezigheid van een kwaliteitssysteem en het oordeel van cliënten, één van de resultaatsgebieden binnen kwaliteitsmanagement. Binnen dit onderzoek is niet gekeken of de aanwezigheid van een kwaliteitssysteem een positief effect heeft op andere resultaatsgebieden zoals bijvoorbeeld de tevredenheid van medewerkers, de beheersbaarheid van de organisatie of klinische uitkomsten. Eveneens is geen zicht gekregen op de relatie tussen preventie-/beoordelingskosten en herstelkosten, omdat de instellingen weinig inzicht hebben in herstelkosten. In theorie is het dalen van herstelkosten op grond van minder fouten en het niet nakomen van afspraken een positief effect van kwaliteitssystemen.