Publicatie

Publicatie datum

Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie: nulmeting in verschillende domeinen van de gezondheidszorg.

Bruijne, M.C. de, Kemper, P.F., Bakker, L., Heeren, M.J., Meijler, A.P., Delwel, G.O., Wagner, C. Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie: nulmeting in verschillende domeinen van de gezondheidszorg. Amsterdam: EMGO+ Instituut, 2014. 112 p.
Download de PDF
Dit onderzoek beschrijft het huidige farmacotherapeutische zorgproces voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie in huisartspraktijken, ziekenhuizen, verpleeghuizen, GGZ, openbare apotheek en ziekenhuisapotheek in 2013/2014.