Publicatie

Publicatie datum

Feitenblad. Minderheid is bekend met het zorgkantoor en zijn diensten.

Potappel, A., Victoor, A., Curfs, E., Jong, J. de. Feitenblad. Minderheid is bekend met het zorgkantoor en zijn diensten. Utrecht: Nivel, 2018.
Download de PDF
Een minderheid van de bevraagde verzekerden is bekend met het zorgkantoor en zijn dienstverlening. De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben (voorheen AWBZ). Zorgverzekeraars regelen deze zorg vanuit hun zorgkantoren. Zorgkantoren hebben elk hun eigen regio’s, waarbinnen zij de langdurige zorg regelen voor alle zorgbehoevenden. Daarnaast levert het zorgkantoor informatie, advies en ondersteuning bij het invullen van de langdurige zorg, zoals het helpen bij het vinden van een zorgaanbieder of het opstellen van een zorgplan. (aut. ref.)
Gegevensverzameling