Publicatie

Publicatie datum

Feitenblad. Verzekerden gaan voornamelijk met een vraag of klacht over een financieel probleem naar hun verzekeraar.

Potappel, A., Victoor, A., Jong, J. de. Feitenblad. Verzekerden gaan voornamelijk met een vraag of klacht over een financieel probleem naar hun verzekeraar. Utrecht: Nivel, 2019.
Download de PDF
Voor verzekerden is het van belang dat zij een vraag of klacht kunnen indienen bij hun zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld als er ergens onduidelijkheid over bestaat of als zij problemen ergens mee ervaren. Deze vragen of klachten kunnen verschillend zijn van aard. Het Nivel heeft in een peiling onder verzekerden die in de afgelopen vier maanden een vraag of klacht hebben ingediend, gekeken of zij deze zouden kwalificeren als hoofdzakelijk een probleem voor hun gezondheid of als hoofdzakelijk een financieel probleem. En wat de meest voorkomende onderwerpen zijn waar vragen of klachten over gaan. (aut. ref.)
Gegevensverzameling