Publicatie

Publicatie datum

Feitenblad. Verzekerden overwegen polis met een select aantal zorgaanbieders, maar willen eerst meer informatie.

Potappel, A., Victoor, A., Curfs, E., Jong, J. de. Feitenblad. Verzekerden overwegen polis met een select aantal zorgaanbieders, maar willen eerst meer informatie. Utrecht: Nivel, 2018.
Download de PDF
Van zorgverzekeraars wordt verwacht dat zij kritisch zorg inkopen op basis van onder andere de prijs en kwaliteit van deze zorg. Als hierover geen overeenstemming wordt bereikt met aanbieders, dan kunnen zij er voor kiezen om een zorgaanbieder niet te contracteren. Zorgverzekeraars kunnen verzekerden laten bijbetalen als zij kiezen voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Verzekerden kunnen dit zien als een beperking van hun keuzevrijheid. Polissen met selectief gecontracteerde zorg zijn vaak goedkoper dan polissen waarbij alle zorgaanbieders worden gecontracteerd. Het Nivel heeft in een peiling van het Verzekerdenpanel gekeken of verzekerden zouden kiezen voor een zorgverzekering die goedkoper is, maar waarbij niet alle zorgaanbieders gecontracteerd zijn. (aut. ref.)
Gegevensverzameling