Publicatie

Publicatie datum

Financiering van multidisciplinaire richtlijnen.

Veer, A.J.E. de, Francke, A.L. Financiering van multidisciplinaire richtlijnen. www.nivel.nl: NIVEL, 2007.
Download de PDF
De ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen is in het verleden vooral gefinancierd door een combinatie van eigen middelen van de kennisinstituten, ZonMw, de Orde van Medisch Specialisten en het Ministerie van VWS. Alle ondervraagde kennisinstituten ervaren knelpunten in de financiering, veelal kampen zij met beperkte budgetten voor de ontwikkeling, onduidelijke budgetten voor implementatie en extra kosten vanwege veranderingen in financieringsstromen. Dit blijkt uit de antwoorden van vijf instituten (VIKC, Trimbos-instituut, TNO Kwaliteit van Leven, NHG, LEVV) op enkele vragen over de financiering van de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen.