Publicatie

Publicatie datum

First, do not harm!

Wagner, C. First, do not harm! Kwaliteit in Beeld: 2003, 13(1), 2
Veel hulpverleners in de gezondheidszorg werken naar deze woorden. Ze hebben deze 'eed' misschien niet altijd in het openbaar, maar dan ten minste voor zichzelf afgelegd. Hulpverleners streven ernaar mensen 'beter te maken' of in ieder geval erger te voorkomen. Desondanks komen er jaarlijks een groot aantal vermijdbare fouten voor, van klein tot groot. Om hoeveel fouten het gaat, wat de gevolgen ervan zijn voor patiënten en de omvang van de herstelkosten is niet precies bekend. De Inspectie voor de Gezondheidszorg pleit daarom voor een hernieuwde invoering van de meldingsplicht van incidenten, fouten en (bijna) ongelukken. Dat is trouwens iets anders dan het openbaar maken van individuele fouten.