Publicatie

Publicatie datum

Fysiotherapeutisch en oefentherapeutisch zorggebruik door patiënten met een chronische aandoening in de periode 2003-2007.

Swinkels, I.C.S., Leemrijse, C.J., Veenhof, C. Fysiotherapeutisch en oefentherapeutisch zorggebruik door patiënten met een chronische aandoening in de periode 2003-2007. www.nivel.nl: NIVEL, 2008.
Download de PDF
Sinds 2004 beoordleen therapeuten zelf of bij een patiënt sprake is van een aandoening die voorkomt op de 'chronische lijst'. Indien dit het geval is, kan een therapeut dit in de praktijkadministratie aangeven, maar de therapeut kan er ook voor kiezen dit (vooralsnog) niet te doen. Het aandeel patiënten bij wie therapeuten aangaven dat er sprake was van een aandoening die voorkomt op de chronische lijst is sinds 2004 zowel bij de fysiotherapie als bij de oefentherapie C/M gestegen. Uit controles van de medische diagnose bleek dat fysiotherapeuten een groter deel van de patiënten met een aandoening die voorkomt op de chronische lijst ook als zodanig aanmerken.

Met behulp van gegevens uit de Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ) is onderzocht of deze ontwikkelingen zich na 2004 hebben voortgezet. De volgende vraagstellingen worden beantwoord:
1. In welke mate worden patiënten met een aandoening die voorkomt op de lijst ook als zodanig door de fysiotherapeut of oefentherapeut C/M aangeduid?
2. In welke mate is het totale aantal gegeven behandelingen aan lijstpatiënten –in absolute zin- veranderd in de periode 2003-2007 binnen de fysiotherapie en de oefentherapie C/M?
3. In welke mate is het totale aantal gegeven behandelingen aan lijstpatiënten –in relatieve zin- veranderd in de periode 2003-2007 binnen de fysiotherapie en de oefentherapie C/M?