Publicatie

Publicatie datum

Fysiotherapie als extramurale gezondheidszorg: verkennend onderzoek in drie soorten praktijken.

Bartels, M., Scheepmaker, L., Groenewegen, P.P., Zee, J. van der. Fysiotherapie als extramurale gezondheidszorg: verkennend onderzoek in drie soorten praktijken. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie: 1984, 94(no. 3), p. 70-74.
Download de PDF
In dit artikel worden de resultaten gepresenteerd van een verkennende studie naar de plaats van de fysiotherapie als extramurale gezondheidszorg. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een registratie van gegevens omtrent patiënten in drie typen praktijken: de vrije praktijk; de polikliniek van een ziekenhuis en de polikliniek van een verpleeghuis. Van elk type is in twee praktijken één maand lang geregistreerd. Doel van het onderzoek is de vraag te beantwoorden in hoeverre het echelonneringsdenken toepasbaar is op de extramurale fysiotherapie en wat de belangrijkste kenmerken van de behandelde patiënten zijn (leeftijd, geslacht, verzekeringsvorm). De resultaten wijzen niet in de richting van het bestaan van een aparte eerstelijns en tweedelijns fysiotherapie. Wel werd ook in deze studie gevonden dat fysiotherapeuten een betrekkelijk kleine groep patiënten langdurig behandelen. (aut. ref.)