Publicatie

Publicatie datum

Fysiotherapie in de nederlandse gezondheidszorg: classificatie van gegevens in onderzoek op het gebied van de fysiotherapie.

Curfs, E.C., Groenewegen, P.P., Kerssens, J.J. Fysiotherapie in de nederlandse gezondheidszorg: classificatie van gegevens in onderzoek op het gebied van de fysiotherapie. Utrecht: NIVEL, 1987. 47 p. Fysiotherapie in de nederlandse gezondheidszorg, 2
Download de PDF
In het kader van het 'onderzoeksproject "Fysiotherapie in de Nederlandse gezondheidszorg` van het NIVEL, is een overzicht samengesteld van een aantal classificatiemethoden. Van elk van de classificatiemethoden wordt de structuur geschetst en in een figuur samengevat. Ter verduidelijking wordt telkens een niet eenvoudig in te delen diagnose in de systemen geclassificeerd. Bij de evaluatie worden systemen beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: - terrein van de gezondheidszorg (intra- of extramuraal), - gerichtheid op hulpvrager of hulpverlener, - aard van de geclassificeerde gegevens - gedetailleerdheid. de toepasbaarheid wordt beoordeeld aan de hand van de mate van