Publicatie

Publicatie datum

Fysiotherapie gestabiliseerd, veel oefentherapeuten C/M blijven in de min.

Swinkels, I.C.S., Leemrijse, C., Bakker, D. de. Fysiotherapie gestabiliseerd, veel oefentherapeuten C/M blijven in de min. www.nivel.nl: NIVEL, 2006.
Download de PDF
In 2005 hebben fysiotherapeuten evenveel behandelingen aan evenveel patiënten gegeven als in 2004.
In 2003 lag het totaal aantal bezoeken aan de fysiotherapeut nog 6% hoger. Die daling in 2004 hing samen met het grotendeels schrappen van de vergoeding voor fysiotherapeutische behandeling uit het basispakket van het - toenmalige - ziekenfonds.
Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck hebben in 2005 gemiddeld wél zo’n 5,5 % minder patiënten behandeld. Het totaal aantal behandelingen dat zij in 2005 verrichtten is echter ongeveer gelijk gebleven. Toch is in veel oefentherapie-praktijken het aantal behandelingen gedaald.
Dit blijkt uit onderzoek van de Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LIPZ), een project van het NIVEL dat gesubsidieerd wordt door het Ministerie van VWS. LIPZ verzamelt en analyseert sinds 2001 landelijke, representatieve gegevens over fysiotherapie en de oefentherapieën Cesar en Mensendieck. LIPZ is het eerste langlopende registratieonderzoek waarmee continu zorginhoudelijke gegevens omtrent de paramedische zorg worden verzameld.
Gegevensverzameling