Publicatie

Publicatie datum

Fysiotherapie: jaarcijfers 2009 en trendcijfers 2003-2009 (Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg).

Kooijman, M.K., Swinkels, I.C.S., Leemrijse, C.J., Veenhof, C. Fysiotherapie: jaarcijfers 2009 en trendcijfers 2003-2009 (Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg). www.nivel.nl: NIVEL, 2010.
Download de PDF
In deze rapportages vindt u de jaarcijfers van de Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ) voor de
beroepsgroep fysiotherapie. Het betreft gegevens over de patiënt, de verwijzing, het gezondheidsprobleem, de
behandeling en de evaluatie van de behandeling van patiënten die in het kalenderjaar 2009 zijn behandeld bij de
fysiotherapeut. Daarnaast worden er over dezelfde onderwerpen trendcijfers gepresenteerd over de periode 2003 –
2009. In de jaarcijfers worden resultaten omtrent het aantal behandelingen en de behandelduur zowel
weergegeven per kalenderjaar als per behandelepisode.

LiPZ is een netwerk van ca. 40 extramurale fysiotherapiepraktijken, ca. 20 praktijken voor oefentherapie Cesar, ca. 20 praktijken voor oefentherapie Mensendieck en ca. 20 praktijken voor diëtetiek. Het exacte aantal deelnemende praktijken wisselt per jaar en daardoor schommelt eveneens het aantal patiënten per jaar.