Publicatie

Publicatie datum

Fysiotherapie in verpleeghuizen: het gebruik van fysiotherapie door oudere verpleeghuisbewoners.

Leemrijse, C., Boer, M. de, Ende, E. van den, Ribbe, M., Dekker, J. Fysiotherapie in verpleeghuizen: het gebruik van fysiotherapie door oudere verpleeghuisbewoners. Vox Hospitii: Tijdschrift voor Verpleeghuisgeneeskunde: 2008, 33(4), 116-121
Download de PDF
In deze studie is geïnventariseerd hoeveel verpleeghuisbewoners fysiotherapie ontvangen, en welke factoren een rol spelen bij het inzetten van een behandeling. Van een aselecte steekproef van 600 verpleeghuisbewoners uit 15 verpleeghuizen,opgenomen voor revalidatie of langdurige zorg, werden gegevens verzameld door middel van interviews met verpleeghuisartsen en fysiotherapeuten. Gemiddeld kreeg 69% van de bewoners fysiotherapie, maar dit percentage verschilde tussen verpleeghuizen. Dit verschil werd vooral verklaard door het beschikbare aantal fysiotherapeuten. Bewoners opgenomen voor revalidatie en bewoners van een somatische afdeling hebben de meeste kans op fysiotherapie. Dit suggereert een potentieel ondergebruik van fysiotherapie voor bewoners met cognitieve problemen die langdurige zorg nodig hebben. (aut. ref.)