Publicatie

Publicatie datum

In gesprek over medicijngebruik en therapietrouw.

Dulmen, S. van, Dijk, L. van. In gesprek over medicijngebruik en therapietrouw. Tijdschrift voor Praktijkondersteuning: 2010, 5(3), p. 70-75.
Download de PDF
Een patiënt, een man van halverwege de 50, komt de spreekkamer binnen, onderwijl uitroepend: ‘Die pillen voor de hoge bloeddruk heb ik al twee weken niet genomen hoor!’ Een andere patiënt, een vrouw van rond de 30 met fors overgewicht, hoge bloeddruk en diabetes type 2, vertelt na enig doorvragen dat ze niet elke dag haar bloeddrukverlagende medicijnen inneemt, want: ‘Ik drink liever peterselie met warm water, mijn oude oma zegt dat dat beter is voor mijn nieren.’ Hoe reageer je op dit soort uitspraken? Moet je erop doorvragen, of ze laten voor wat ze zijn? In dit artikel gaan we in op het belang van communicatie over medicijngebruik en therapietrouw en presenteren we enkele aandachtspunten die praktijkondersteuners en huisartsen kunnen helpen de gesprekken met patiënten goed te laten verlopen. (aut. ref.)